بازار طلا
شیوه نمایش :

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید حضوری از طلافروشی های ایران

وزن : 20.0 گرم
  قیمت :
 • 55,984,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
0 %
گردنی %3 تخفیف
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 8,383,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
دستبندقفلی %3 تخفیف
وزن : 10.8 گرم
  قیمت :
 • 29,910,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 11,612,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 35.0 گرم
  قیمت :
 • 105,315,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 15,398,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
گوشواره طلا شقایق آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 4,940,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 11,420,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 7.3 گرم
  قیمت :
 • 20,511,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 9.5 گرم
  قیمت :
 • 26,768,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 29.8 گرم
  قیمت :
 • 83,701,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 10,867,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.5 گرم
  قیمت :
 • 24,106,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 5,720,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 5,970,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا تک پوش آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 16.0 گرم
  قیمت :
 • 39,922,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 20.4 گرم
  قیمت :
 • 58,297,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 14,995,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 8,417,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
گوشواره طلا گوی آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 7,335,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 8,277,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 7.7 گرم
  قیمت :
 • 18,135,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.3 گرم
  قیمت :
 • 20,399,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 23.6 گرم
  قیمت :
 • 64,771,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 11,700,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 12,607,000 تومان
طلا
87 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 13,448,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 8,305,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 10,045,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
انگشتر طلا طرح رولکس آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 10,978,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 8.6 گرم
  قیمت :
 • 24,304,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 53.1 گرم
  قیمت :
 • 147,573,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 5,828,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا طرح کارتیه آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 24,941,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 17.1 گرم
  قیمت :
 • 37,572,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 4,465,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 13.2 گرم
  قیمت :
 • 37,433,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 15,745,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 6,167,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 10,316,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 6,797,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 4,357,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 10,696,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.1 گرم
  قیمت :
 • 34,834,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
8 %
نیم ست کارتیر تخت آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 73.0 گرم
  قیمت :
 • 190,340,000 تومان
طلا
80.5 %
اجرت ساخت
12.5 %
سود فروشنده
4 %
النگو طلا شیدا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 5.5 گرم
  قیمت :
 • 13,860,000 تومان
طلا
84 %
اجرت ساخت
9 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 26.1 گرم
  قیمت :
 • 72,453,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
گوشواره طلا فانتزی آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 5,571,000 تومان
طلا
83.5 %
اجرت ساخت
9.5 %
سود فروشنده
4 %

خرید آنلاین طلا

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید طلا و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. کاربران عادی در سایت بازار طلا می توانند به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان که شامل النگو طلا، دستبند طلا، نیم ست طلا، سرویس طلا، انگشتر طلا، گردنبند طلا، زنجیر طلا، گوشواره طلا، پلاک طلا، پابند طلا، اکسسوری طلا می شود را مشاهده و بررسی کنند و برای خرید نهایی با فروشنده ارتباط برقرار کرده و خرید اینترنتی طلا را انجام دهند.

پایان دوران محاسبات تکراری میزان اجرت و سود و وزن طلا

در سایت بازار طلا، این امکان برای گالری های طلا و جواهر فراهم شده تا پس از ثبت نام در سایت و تنها با یک بار بارگذاری محصول به همراه تصویر و مشخصات آن، برای همیشه قیمت به روز شده محصول خود را در سایت داشته باشند. قابل ذکر است، قیمت تمامی محصولات در سایت بازار طلا با توجه به نوسانات قیمت طلا به صورت خودکار تغییر پیدا میکند.
با توجه به آنلاین بودن فرایند بررسی، مقایسه و خرید طلا در سایت بازار طلا و همچنین مشخص شدن محصول مورد نظر و بودجه توسط خریدار، از تجمع بیهوده در طلافروشی و همچنین اتلاف وقت جلوگیری می شود. شما می توانید کلیه مراحل بررسی، انتخاب محصول و تکمیل خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید.

نحوه محاسبه قیمت طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

انتخابی مناسب و بدون پشیمانی

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که بعد از خرید یک محصول، به سایر فروشگاه‌ها نیز سری بزنید و با دیدن محصولات جذاب تر و متنوع تر از انتخاب خود پشیمان شده باشید. این اتقاق در مورد خرید طلا دشوارتر نیز خواهد بود، زیرا به دلیل پرداخت سود و اجرت ساخت، امکان تعویض محصول وجود ندارد و ناچارید با محصولی که دوستش ندارید کنار بیایید.
در سایت بازار طلا این مشکل برطرف شده است. شما می توانید در سامانه بازار طلا با عنوان کاربر عمومی و به صورت کاملا رایگان ثبت نام کنید و در کمال آرامش و امنیت، تمامی محصولات طلافروشان سراسر ایران را با یکدیگر مقایسه کرده و بر اساس بودجه و سلیقه خود و بدون صرف کردن هزینه و زمان اضافه، محصول مورد نظر را انتخاب کنید. در مرحله بعد می توانید آدرس فروشگاهی که قصد خرید از آن را دارید از روی نقشه مشاهده کنید و یا از طریق چت، هماهنگی های لازم با فروشنده را برای خرید حضوری انجام دهید. همچنین می توانید کلیه فرایند های مربوط به خرید طلا را به صورت آنلاین نیز انجام دهید.

یکی از ویژگی‌های بی نظیر سامانه بازار طلا، امکان فیلتر محصولات بدون اجرت و یا دست دوم است که در این صورت فقط محصولاتی که این مشخصات را دارند برای کاربر نمایش داده می شوند. همچنین کاربر میتواند در قسمت فیلترها، محدوده‌ی قیمت را بر اساس بودجه ای که برای خرید طلا در نظر گرفته است مشخص کند. برای مثال، سامانه فقط محصولاتی که قیمت آنها کمتر از 2 میلیون تومان است را برای کاربر نمایش می‌دهد.

مشاهده بیشتر
فیلتر ها
فقط نمایش محصولات با قابلیت خرید آنلاین فقط نمایش محصولات دست دوم و بدون اجرت
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00