بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

النگو طلا 211 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.8 گرم
  قیمت :
 • 30,215,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 21,176,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.2 گرم
  قیمت :
 • 49,767,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا عقیق پلاس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,789,000 تومان
طلا
82.5 %
اجرت ساخت
10.5 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.8 گرم
  قیمت :
 • 29,361,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 9.5 گرم
  قیمت :
 • 41,440,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا میترا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 22,234,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 7.9 گرم
  قیمت :
 • 34,473,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا 40 گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.8 گرم
  قیمت :
 • 40,576,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 12.0 گرم
  قیمت :
 • 52,364,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.6 گرم
  قیمت :
 • 28,790,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا گوی 106 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.0 گرم
  قیمت :
 • 35,882,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,929,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 11.4 گرم
  قیمت :
 • 49,728,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا تک پوش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.7 گرم
  قیمت :
 • 50,519,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 10.5 گرم
  قیمت :
 • 45,819,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا نیکان پلاس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 18,566,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 51,182,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا 108 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.4 گرم
  قیمت :
 • 41,768,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 6.8 گرم
  قیمت :
 • 30,833,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
النگوسایز1 ناموجود
وزن : 32.0 گرم
  قیمت :
 • 123,435,000 تومان
طلا
95 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا جلوا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.9 گرم
  قیمت :
 • 25,749,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 140 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.5 گرم
  قیمت :
 • 68,225,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.1 گرم
  قیمت :
 • 41,197,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 9.0 گرم
  قیمت :
 • 38,118,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 26,172,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا مدل 420 آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 19,685,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا تک پوش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.1 گرم
  قیمت :
 • 39,292,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا کشمیری 102 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.9 گرم
  قیمت :
 • 43,576,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 16,941,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا مرینوس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 24,611,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 15,703,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
عقیق پلاس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 27,549,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.5 گرم
  قیمت :
 • 37,078,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 56,728,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.6 گرم
  قیمت :
 • 28,498,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 14.4 گرم
  قیمت :
 • 62,007,000 تومان
طلا
84 %
اجرت ساخت
9 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 32,815,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا اماراتی ناموجود
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 40,935,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 21,589,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا شیدا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.5 گرم
  قیمت :
 • 23,978,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا مدل 713 آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 23,622,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا رومینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.0 گرم
  قیمت :
 • 52,819,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا مدل 526 آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 20,866,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 22,253,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 20,752,000 تومان
طلا
88 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا گوی 02 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 41,713,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 10.0 گرم
  قیمت :
 • 43,621,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %

النگو طلا زنانه

اگر قصد خرید النگو طلا زنانه دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های النگو طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه النگوهای زنانه طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

 

یکی از مهم ترین دغذغه ها قبل از خرید النگو طلا زنانه توجه به سایزبندی آن می باشد. برای این منظور می توانید همانند دستورالعمل زیر مراحل اندازه گیری را انجام داده و سایز مد نظر خود را از روی جدول پایین مشخص نمایید.

 • برای اندازه گیری سایز دست خود، به یک نوار اندازه گیری یا یک تکه کاغذ و یک خط کش نیاز دارید.
 • یک نوار پارچه ای یا یک تکه نخ نازک را برش دهید.
 • انگشت شست و انگشت کوچک خود را به هم نزدیک کنید و اندازه بگیرید که دست شما از کجا گسترده تر است.
 • محل اتصال نخ را مشخص کنید.
 • طول نخ را با خط کش اندازه بگیرید.
 • از جدول زیر برای تعیین اندازه النگو استفاده کنید.
سایز النگو شماره سایز طول نوار بر حسب سانتی متر
سایز یک زنانه 1 17.40
سایز دو زنانه 2 18.40
سایز سه زنانه 3 19.40
سایز چهار زنانه 4 20.40
سایز پنج زنانه 5 21.40

نحوه محاسبه قیمت النگو طلا زنانه

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت النگو طلا زنانه مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

مزایای خرید آنلاین النگو طلا زنانه در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت النگو در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی النگوهای زنانه طلا بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده النگوهای طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های النگو زنانه طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت النگو از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های النگو زنانه طلا در خرید اینترنتی

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.

درباره النگو طلا زنانه بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00