بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

وزن : 14.4 گرم
  قیمت :
 • 68,711,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.3 گرم
  قیمت :
 • 30,177,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا جی تاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.7 گرم
  قیمت :
 • 64,450,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا اکسترا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 80,031,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 10.4 گرم
  قیمت :
 • 49,611,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.1 گرم
  قیمت :
 • 71,958,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا YZ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.1 گرم
  قیمت :
 • 61,758,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.7 گرم
  قیمت :
 • 41,685,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 16.1 گرم
  قیمت :
 • 76,781,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 24,322,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 14,316,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا YZ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.8 گرم
  قیمت :
 • 60,295,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 13.9 گرم
  قیمت :
 • 66,276,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.7 گرم
  قیمت :
 • 48,796,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا ناموجود
وزن : 12.8 گرم
  قیمت :
 • 60,342,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 6.4 گرم
  قیمت :
 • 29,869,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.2 گرم
  قیمت :
 • 5,735,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا YZ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.7 گرم
  قیمت :
 • 59,964,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلای هالویی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 21,855,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 28,155,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 20,717,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.4 گرم
  قیمت :
 • 60,030,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %
دستبند رولکس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 24.3 گرم
  قیمت :
 • 113,759,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا عینکی ناموجود
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 26,530,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا یاسان اورواین آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.6 گرم
  قیمت :
 • 73,468,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.0 گرم
  قیمت :
 • 38,008,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.2 گرم
  قیمت :
 • 5,421,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 38,337,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 6.4 گرم
  قیمت :
 • 28,362,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 20,223,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 31,132,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 20,396,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا زنانه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.0 گرم
  قیمت :
 • 44,823,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلای هالویی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.2 گرم
  قیمت :
 • 23,540,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 12,152,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
ست گردنی دستبند %3 تخفیف
وزن : 52.0 گرم
  قیمت :
 • 225,673,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
وزن : 12.7 گرم
  قیمت :
 • 55,737,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 9.2 گرم
  قیمت :
 • 42,606,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
ست زنجیر دستبند %3 تخفیف
وزن : 27.0 گرم
  قیمت :
 • 122,806,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلای هالویی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 21,673,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 7.2 گرم
  قیمت :
 • 34,427,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
دستبند آریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 34,604,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 10.7 گرم
  قیمت :
 • 50,901,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلای هالویی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 21,308,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 12.5 گرم
  قیمت :
 • 59,878,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 9.2 گرم
  قیمت :
 • 44,072,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
دستبد طلا رولکس اصل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.2 گرم
  قیمت :
 • 103,745,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا YZ ناموجود
وزن : 13.2 گرم
  قیمت :
 • 61,863,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %

دستبند زنجیری طلا

اگر قصد خرید دستبند زنجیری طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از تخفیف ویژه و ارسال رایگان به سراسر ایران روی تمامی مدل های دستبند طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه دستبندهای زنجیری طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

یکی از پرطرفدارترین مدل های دستبند، مدل دستبند طلا زنجیری است که به راحتی با سایر زیورآلات مانند ساعت و همچنین انگشتر ست می شود. این مدل به دلیل امکان اضافه کردن آویز پلاک یا سنگ، جذابیت خاصی به استایل شما می بخشد.

دست بند زنجیری طلا به عنوان یک نماد قدرت و ثروت شناخته می‌شود. این دست بند با طرح های مختلفی در دسترس است، از جمله طرح هایی که دارای الماس، زمرد و سایر سنگ های قیمتی هستند. دست بند زنجیری طلا معمولا به عنوان یک جواهرات لوکس و خاص به مناسبت های مختلفی همچون عروسی، تولد و جشن های مذهبی بخصوص در فرهنگ کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درباره دستبند زنجیری طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00