بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 13,833,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 10,475,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 14,121,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 18,372,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 8,743,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.9 گرم
  قیمت :
 • 20,492,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا دیویدیورمن ناموجود
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 25,853,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا ناموجود
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 9,950,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 8,219,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 5.2 گرم
  قیمت :
 • 18,986,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 15,871,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا پاشا ناموجود
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 8,750,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.9 گرم
  قیمت :
 • 16,485,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,005,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 9,223,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 17,070,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 15,359,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید
وزن : 7.8 گرم
  قیمت :
 • 33,748,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 10,502,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
انگشتر طلا عقیق ناموجود
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 12,015,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 22,245,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.8 گرم
  قیمت :
 • 7,738,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.3 گرم
  قیمت :
 • 21,413,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 11,596,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.4 گرم
  قیمت :
 • 15,091,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 7,273,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 5.8 گرم
  قیمت :
 • 19,748,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 14,377,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 9.1 گرم
  قیمت :
 • 40,594,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 9.6 گرم
  قیمت :
 • 32,698,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
انگشتر طلا نیلی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 24,421,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.4 گرم
  قیمت :
 • 23,954,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.4 گرم
  قیمت :
 • 27,726,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.3 گرم
  قیمت :
 • 45,105,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,935,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا هندسی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.7 گرم
  قیمت :
 • 7,001,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.8 گرم
  قیمت :
 • 24,040,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلای فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,473,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.4 گرم
  قیمت :
 • 18,490,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 14,607,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 16,986,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 9.0 گرم
  قیمت :
 • 42,058,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 14,649,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 21,247,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 15,329,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 15,818,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.1 گرم
  قیمت :
 • 27,565,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 5.5 گرم
  قیمت :
 • 18,762,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %

انگشتر طلا

اگر قصد خرید انگشتر طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های انگشتر طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه انگشترهای طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

انگشتر طلا همواره به عنوان یکی از جذاب ترین زیورآلات مورد استفاده‌ی خانم ها شناخته شده است. در تمامی فرهنگ ها در سرتاسر جهان اولین نماد پیوند ازدواج، حلقه طلایی است که در دست چپ عروس قرار می گیرد. در ادامه با مهم ترین نکات قبل از خرید انگشتر طلا و حلقه ازدواج بیشتر آشنا خواهید شد.

نحوه ساخت انگشتر طلا

نکاتی که برای خرید حلقه و انگشتر طلا باید رعایت کنید

در میان انواع جواهرات موجود در بازار، انتخاب حلقه طلا و انگشتر طلای جدید ممکن است کار پیچیده‌ای به نظر برسد. دانستن نحوه خرید انگشتر طلا بسیار مهم است زیرا قبل از خرید باید چند نکته کلیدی را در نظر بگیرید.

حلقه های طلا اولین هدیه در مرحله ازدواج می‌باشند. همچنین به دلیل زیبایی خاصی که به شما می‌بخشند در سراسر دنیا راه خود را به جعبه جواهرات باز کرده‌اند.

نحوه محاسبه قیمت انگشتر طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت انگشتر طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

مرحله 1: تعیین اندازه

اگر قصد خرید انگشتر طلا زنانه جدید دارید، مطمئن شوید حلقه‌ای که انتخاب می‌کنید خیلی گشاد و یا خیلی تنگ نباشد.

اگر می‌خواهید انگشترطلا را به شخص دیگری هدیه دهید می توانید از مدل انگشتر طلا بدون نگین استفاده کنید. همچنین ممکن است اندازه دقیق انگشتر او را نداشته باشید. بهترین راه این است که یک حلقه از او قرض بگیرید تا به عنوان نمونه سایز از آن استفاده کنید. اگر این امکان وجود ندارد، می توانید انگشتر او را با انگشتر خود مقایسه کنید یا از نزدیکانتان بخواهید که اندازه انگشتر او را به شما اطلاع دهد.

اگر انگشتر طلا را خریده اید و با سایز آن مشکل دارید، می توانید اندازه آن را توسط جواهرساز خود تغییر دهید. برای انجام این کار، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

راهنمای سایز خرید انگشتر طلا

جدول سایزبندی انگشتر طلا

سایز خارجی انگشتر سایز ایرانی انگشتر اندازه محیط انگشتر بر حسب میلی متر اندازه قطر انگشتر بر حسب میلی متر
3 44 49 14
3.5 45 50 14.3
4 47 52 15
4.5 48 53 15.3
5 49 54 15.6
5.5 50 55 15.9
6 52 57 16.5
6.5 53 58 16.8
7 54 59 17.2
7.5 55 60 17.5
8 56 61 17.8
8.5 57 62 18.1
9 58 63 18.4
9.5 59 64 18.8
10 60 65 19.1
10.5 62 67 19.7
11 63 68 20
11.5 64 69 20.3
12 65 70 20.6
12.5 66 71 21
13 67 72 21.3
13.5 68 73 21.6

 

مطمئن شوید جواهرسازی را که انتخاب می کنید به اندازه کافی ماهر و با تجربه باشد تا بتواند اندازه انگشتر طلای شما را تغییر دهد.
تغییر اندازه حلقه‌های ساده طلا کار نسبتا ساده‌ای است، در حالی که تغییر سایز حلقه هایی که دارای الگوها یا طرح‌های پیچیده هستند، کار دشوارتری است. بنابراین، اگر احتمال می‌دهید انگشتر طلای شما نیاز به تغییر اندازه دارد پیشنهاد می‌شود مدل‌های ساده‌تری را انتخاب کنید.
همیشه ضخامت حلقه طلای خود را بعد از تغییر اندازه بررسی کنید، چون به دلیل سختی تغییر اندازه حلقه های ضخیم تر، اغلب جواهرسازان ضخامت انگشتر طلای شما را تغییر می‌دهند.

مرحله 2: انتخاب رنگ

مدل انگشتر طلا جدید در رنگ های متنوعی موجود است که هر کدام جذابیت و مفهوم خاص خود را دارند.

 

در هنگام خرید انگشتر طلا می توان رنگ های مختلفی را انتخاب کرد. با این حال، محبوب ترین رنگ‌ها، طلای زرد، طلای سفید و رزگلد هستند.

طلای زرد تنها نوع طلایی است که به طور طبیعی وجود دارد. طلای زرد به صورت خالص یک فلز بسیار نرم است (2.5 در مقیاس سختی Mohs) به همین دلیل برای استفاده از آن در تولید جواهرات باید با فلزات سخت تری مانند مس و روی مخلوط شود. بسته به غلظت عناصر مخلوط، طلای زرد در سایه های متفاوتی ظاهر می شود.

بهترین رنگ طلای زرد برای خرید انگشتر طلا کدام است؟

مزایای طلای زرد

 • از نظر تاریخی محبوب ترین فلز مورد استفاده برای جواهرات است.
 • ضد حساسیت ترین نوع از هر سه رنگ طلایی.
 • دارای خالص ترین رنگ
 • تطبیق آسان با الماس هایی با درجه رنگ پایین تر.

معایب طلای زرد

 • به طور منظم باید تمیز و جلا داده شود.
 • مستعد فرورفتگی و خراش است.

طلای سفید به طور طبیعی وجود ندارد و از مخلوط طلای زرد و فلزات سفید مانند پالادیوم، نقره، نیکل و روی بوجود می‌آید. این آلیاژها به طلا، سختی و دوام بیشتری می بخشند. همچنین در بعضی موارد از پوشش فلزی به نام رادیوم استفاده می‌شود.

مزایای حلقه و انگشتر طلای سفید

 • احتمالاً محبوب ترین رنگ طلایی این روزها
 • ارزانتر از پلاتین
 • بادوام تر و مقاوم تر از طلای زرد به دلیل مخلوط شدن فلزات قوی تر.

معایب حلقه و انگشتر طلای سفید

 • باید هر چند سال یکبار روکش رادیوم شود تا رنگ و درخشش خود را حفظ کند.
 • اگر حاوی نیکل باشد ممکن است باعث واکنش های آلرژیک شود.

درست مانند طلای سفید، رزگلد نیز به طور طبیعی وجود ندارد. این رنگ ترکیبی از طلای زرد خالص با آلیاژهای مس و نقره است. این فلزات رزگلد را سخت تر کرده و رنگ رز زیبایی به آن می بخشد. عمق رنگ در رزگلد به مقدار مس استفاده شده بستگی دارد، به این معنی که مقدار مس بیشتر باعث ایجاد رنگ رز مایل به قرمز می شود.

مزایای حلقه و انگشتر طلای رز گلد

 • به دلیل محتوای مس که هزینه کمتری دارد، اغلب نسبت به سایر رنگ های طلایی مقرون به صرفه تر است.
 • بادوام تر از طلای زرد و سفید به دلیل استحکام مس.
 • تطبیق آسان با الماس هایی با درجه رنگ پایین تر.

معایب حلقه و انگشتر طلای رزگلد

 • به طور منظم باید تمیز و جلا داده شود.
 • ممکن است باعث واکنش های آلرژیک شود.

مرحله 2: انتخاب طرح

حلقه‌ای را انتخاب کنید که راحت و سبک باشد. دقت داشته باشید طرحی که انتخاب می‌کنید در کارهای روزمره‌ی شما مزاحمتی ایجاد نکند.

بهترین عیار برای خرید انگشتر طلا چیست؟

عیار طلا که با علامت «k» مشخص می‌شود، سیستم اندازه‌گیری نسبت طلای خالص به فلزات یا آلیاژهای دیگر را در یک قطعه طلا می‌باشد و در مقیاسی از 0 تا 24 اندازه گیری می‌شود.

به عنوان مثال، انگشتر طلای 14 عیار دارای 14 قسمت طلای خالص و 10 قسمت فلزات دیگر مانند مس، نقره، نیکل، روی و غیره است. انگشتر طلای 18 عیار نیز حاوی 18 قسمت طلای خالص و 6 قسمت سایز فلزات است.

معیار اصلی در انتخاب بهترین عیار برای خرید انگشتر طلا ظریف دوام آن می‌باشد، زیرا قطعات طلا در اثر سایش و ضربه مستعد خراش هستند.

طلا در خالص ترین شکل خود (24k) بسیار نرم می‌باشد. از این رو، طلای خالص برای ساخت انواع جواهرات معمولی مانند حلقه نامزدی، سرویس‌ عروس، گوشواره، دستبند و غیره مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و به طور معمول از طلای 14 یا 18 عیار ساخته می شود.

مزایای خرید آنلاین انگشتر طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت انگشتر طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی انگشترهای بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده انگشترهای طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های انگشتر طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت انگشتر طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های انگشتر طلا در خرید اینترنتی

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.


درباره انگشتر طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟