بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

دستبند طلا YZ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.9 گرم
  قیمت :
 • 39,377,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 10,586,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.3 گرم
  قیمت :
 • 26,076,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 42,634,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 57,265,000 تومان
طلا
71.5 %
اجرت ساخت
21.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 15,304,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 21.6 گرم
  قیمت :
 • 83,007,000 تومان
طلا
88 %
اجرت ساخت
5 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا اکسترا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 24.8 گرم
  قیمت :
 • 107,802,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا بچه گانه طرح BMW آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,527,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 20.4 گرم
  قیمت :
 • 86,454,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا زنانه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.0 گرم
  قیمت :
 • 41,266,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 9,108,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 20.8 گرم
  قیمت :
 • 88,802,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 1.8 گرم
  قیمت :
 • 7,713,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 11.0 گرم
  قیمت :
 • 47,223,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 6,196,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 19.1 گرم
  قیمت :
 • 64,827,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 18.0 گرم
  قیمت :
 • 60,966,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.2 گرم
  قیمت :
 • 101,746,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 40,645,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.1 گرم
  قیمت :
 • 34,267,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 34.4 گرم
  قیمت :
 • 116,377,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 24,509,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 15,255,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 23,539,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 4.4 گرم
  قیمت :
 • 19,342,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 15,647,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 18.6 گرم
  قیمت :
 • 63,099,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
دستبند طلا نیلی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.1 گرم
  قیمت :
 • 57,117,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا مدل نیلی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.9 گرم
  قیمت :
 • 47,380,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا طرح کارتیه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.2 گرم
  قیمت :
 • 33,419,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.9 گرم
  قیمت :
 • 16,562,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
دستبند طلا ریتون آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 20.0 گرم
  قیمت :
 • 85,386,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 11.2 گرم
  قیمت :
 • 46,414,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.5 گرم
  قیمت :
 • 79,025,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 22.4 گرم
  قیمت :
 • 75,801,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 15.1 گرم
  قیمت :
 • 67,942,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا ریتون آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 19.7 گرم
  قیمت :
 • 84,106,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
دستبند کادویی و لیزری طلا دره ناموجود
وزن : 0.2 گرم
  قیمت :
 • 836,000 تومان
طلا
85.5 %
اجرت ساخت
7.5 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 19,748,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا گوی ناموجود
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 18,843,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 57,265,000 تومان
طلا
71.5 %
اجرت ساخت
21.5 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 10.4 گرم
  قیمت :
 • 45,674,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.3 گرم
  قیمت :
 • 67,302,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 33,109,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا جورجیا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 50.5 گرم
  قیمت :
 • 223,255,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 9.6 گرم
  قیمت :
 • 43,519,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 24.0 گرم
  قیمت :
 • 118,776,000 تومان
طلا
60 %
اجرت ساخت
33 %
سود فروشنده
7 %

دستبند طلا

اگر قصد خرید دستبند طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های دستبند طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه دستبندهای طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

داشتن اطلاعات کافی در خصوص محصولی که قصد خرید آن را دارید همیشه ضروری است. در این مطلب مهم ترین نکات قبل از خرید دستبند طلا جدید جمع آوری شده است. در ادامه با ما همراه باشید.

نحوه ساخت دستبند طلا

7 نکته که هنگام خرید دستبند طلا باید در نظر گرفت

پیدا کردن دستبند مناسب برای ست کردن با لباس هایتان مستلزم شناخت گزینه هایتان است. در این مطلب مهمترین فاکتورها هنگام خرید دستبند طلا آورده شده است.

آیا به دنبال دستبندی هستید که بتوانید از آن در محیط های معمولی و حرفه ای استفاده کنید؟ آیا به دنبال یک دستبند طلای زیبا برای پوشیدن در تعطیلات آینده هستید؟ قبل از خرید دستبند طلا، ابتدا باید چند نکته را در نظر بگیرید.

خرید یک دستبند طلا زنانه به آسانی رفتن به یک وب سایت فروش طلا، اضافه کردن به سبد خرید و سپس پرداخت هزینه آن نیست. باید آهسته پیش بروید و به آن فکر کنید. در زیر، فهرستی از ملاحظاتی که هنگام خرید آنلاین دستبند طلا باید رعایت کنید، آورده ایم.

 

1. دلیل یا هدف خرید دستبند

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید دلیل خرید دستبند طلا است. آیا آن را به این دلیل می‌خرید که قیمت دستبندها در یک فروشگاه آنلاین طلا  نسبت به بازار کمتر است؟ آیا قصد دارید آن را به عنوان هدیه عروسی یا مناسبتی خاص به یکی از اعضای خانواده یا دوست نزدیک خود بدهید؟

دستبندهای طلا و جواهرات می توانند شما را شادتر کنند. اگر خرید و پوشیدن دستبند باعث خوشحالی و اعتماد به نفس شما می شود، حتما یک دستبند طلا شیک و مجلسی خریداری کنید.

همچنین باید در نظر داشته باشید که آیا دستبندی که می‌خرید برای شما یا شخص مورد نظر هدف خاصی دارد یا خیر. همیشه خوب است که بدانید چرا دستبند طلا می‌خرید و برای چه کاری از آن استفاده می‌کنید.

 

2. نوع دستبند طلا را در نظر بگیرید

شما می توانید انواع و طرح های مختلف دستبند طلا ارزان، عالی و زیبا را در سایت بازار طلا پیدا کنید. به نظر می رسد بهترین و محبوب ترین برندهای دست بند طلا همیشه انتخاب را مشکل می کنند. انتخاب موردی که دوست دارید می تواند بسیار دشوار باشد، به خصوص اگر مدل های زیبایی در مقابل خود داشته باشید.

دانستن آنچه در خرید دستبند طلا می خواهید و همچنین قیمت دستبند طلا، انتخاب را برای شما آسان تر می کند. به عنوان مثال، اگر دستبندی می خواهید که ظرافت و زیبایی به شما ببخشد، به سراغ دستبند دارای مروارید بروید. اگر یک دستبند منحصر به فرد و بادوام می خواهید، مدل پیوندی را در نظر داشته باشید.

نحوه محاسبه قیمت دستبند طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت دستبند طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

انواع دستبند طلا

1.دستبند النگویی

رایج ترین مدل دستبند طلا، دستبند النگویی است و همان طور که از نام آن پیداست شباهت زیادی به النگو دارد. تفاوت اصلی این مدل با النگو در این است که دستبند النگویی از یک طرف دارای قفل و لولا است و تمام اطراف مچ دست را پوشش میدهد و درآوردن آن از دست راحت تر از النگو می باشد.

دستبند النگویی

2.دستبند زنجیری

یکی دیگر از انواع دستبندها، دستبند طلا زنجیری هستند. این مدل دستبند از زنجیرهای فلزی به هم پیچیده و بافته شده تشکیل می شود. در بعضی موارد دستبندهای زنجیری طول بیشتری دارند و می توان آنها را به طور کامل دور مپ دست پیچید.

دستبند زنجیری

3.دستبند تنیس

دستبند تنیس از یک یا چند ردیف سنگ های زینتی تشکیل شده است و مثل سایر دستبندها به دور مچ دست بسته می شود.در ساخت این مدل اغلب از سنگ الماس و برلیان استفاده می شود ولی امروزه سایر سنگ ها نیز در ساخت این مدل دستبند به کار گرفته می شوند.

دستبند تنیس

4.دستبند مرواریدی

همان طور که از نامش پیداست این مدل دستبند از مروارید های کوچک تشکیل می شود که به صورت منسجم درکنار یکدیگر قرار می گیرند و معمولا یک قطعه طلای کوچک در وسط آن قرار میگیرد که زیبایی خاصی به آن می بخشد.

دستبند مرواریدی

3. یک دستبند طلا با سایز مناسب پیدا کنید

در نظر بگیرید که چه سایز دستبندی را دوست دارید. آیا دوست دارید دستبندهایی بپوشید که کمی گشاد هستند یا مدل‌هایی را ترجیح می دهید که تناسب سایز مناسب‌تری داشته باشند و به وسایل و لباس‌هایتان گیر نکنند؟

یکی از مهم ترین مواردی که باید به آن توجه کنید اندازه و تناسب دستبند طلا است. قبل از خرید انگشتر طلا، ابتدا باید آن را امتحان کنید. همین امر در هنگام خرید دستبند طلا نیز صدق می کند.

راهنمای اندازه گیری دستبند طلا

4. ست کردن دستبند طلا با لباس چقدر آسان است؟

دستبندهای ساده، به راحتی با هر لباسی قابل استفاده هستند. با این حال، اگر همیشه دستبندهای ساده بخرید، ممکن است جواهرات شما تکراری به نظر برسد. هنگام خرید دستبند طلا، به مد روز نیز توجه داشته باشید.

این به شما کمک می کند تا دستبندی را که انتخاب می‌کنید با هر لباسی که جذابیت خاص خود را داشته باشد. برای دستبندهایی که می توانند با هر لباس یا مناسبتی مطابقت داشته باشند، می توانید محصولات موجود در سایت بازار طلا را بررسی کنید.

 

5. هنگام خرید دستبند، به دوام آن فکر کنید

دستبند طلای شما می تواند مشکلات زیادی را برای شما به وجود بیاورد. برای مثال می تواند به لباس یا بند کیف شما گیر کند و بشکند. این مشکل معمولا اجتناب ناپذیر است، به خصوص اگر شما یک خانم پرمشغله هستید. شکستن دستبند شما در عین حال که نارحت کننده است می‌تواند ضرر مالی زیادی نیز به شما وارد کند.

هر زمان که دستبند طلا را به صورت آنلاین خریداری می کنید، حتما نظرات محصول را بخوانید. این به شما کمک می کند تا متوجه دوام آن محصول شوید.

 

6. راحتی شما کلیدی است

شما می توانید باشکوه ترین جواهرات را داشته باشید ولی در عین حال استفاده از آن احساس وحشتناکی را تجربه کنید. اگر با جواهرات خود راحت نیستید به جای اینکه به شما عزت نفس بیشتری بدهند می توانند شما را به دردسر بیاندارد.

دستبندهای خیلی سفت، گشاد یا خیلی سنگین باعث ناراحتی شما می‌شوند. به یاد داشته باشید که هر قسمت از بدن شما از اهمیت بالایی برخوردار است. مچ دست، در حالی که اغلب نادیده گرفته می شود، یک ناحیه حساس و گاهی اوقات حیاتی است.

روزانه تمامی کارهای خود را با دستانتان انجام می‌دهید.  بنابراین، وقتی دست بند طلا را انتخاب می‌کنید، به چیزی که فقط ظاهر خوبی دارد بسنده نکنید. همچنین باید مطمئن شوید که هنگام کار یا بازی احساس راحتی داشته باشید.

شما می توانید دستبندهای خود را به روش های منحصر به فرد و خلاقانه استفاده کنید. یکی از این روش‌ها این است که آنها را روی مچ دست خود قرار دهید. دستبندهای روی هم می توانند ظاهری کامل و در عین حال زیبا ارائه دهند.

ترکیب و تطبیق مدل های مختلف دستبند می‌تواند جذابیت خاصی به شما ببخشد. بنابراین، هر زمان که به گزینه های خود برای دستبند نگاه می کنید، "قابلیت ترکیب" آنها را در نظر بگیرید.

برخی از دستبندها در کنار ساعت و سایر دستبندها، عالی به نظر می رسند.

به عنوان یک نکته، مطمئن شوید که وقتی دستبندهای طلای خود را روی هم قرار می دهید، بیش از حد به مچ دست خود فشار وارد نمی‌کنید. اگر تا به حال سعی نکرده اید با ترکیب دستبندها روی هم از منزل بیرون بروید، همین حالا آن را امتحان کنید. تا زمانی که از این ترکیب استفاده نکنید جذابیت آن برای شما آشکار نخواهد شد.

 

7.دستبند ایده آل را پیدا کنید

به این ترتیب نکاتی که باید در هنگام خرید دستبند طلا در نظر بگیرید، به پایان می رسد. امیدواریم این راهنما شما را به خریداری حرفه ای‌تر تبدیل کرده باشد. همچنین امیدواریم بدانید باید از یک دستبند طلای خوب چه انتظاری داشته باشید.

مزایای خرید آنلاین دستبند طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت دستبند طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی دستبندهای بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده دستبندهای طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های دستبند طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت دستبند طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های دستبند طلا در خرید اینترنتی

 


سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.


 

درباره دستبند طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟