بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید آنلاین طلا از طلافروشی های ایران

وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 16,720,000 تومان
طلا
87 %
اجرت ساخت
6 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.1 گرم
  قیمت :
 • 29,106,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا مدل 717 آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 22,427,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.3 گرم
  قیمت :
 • 42,657,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 21,950,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا مینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 23,593,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 19,905,000 تومان
طلا
87 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا تک پوش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.7 گرم
  قیمت :
 • 47,964,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.2 گرم
  قیمت :
 • 33,960,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.2 گرم
  قیمت :
 • 21,317,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 11.4 گرم
  قیمت :
 • 47,213,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا بنیمی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.3 گرم
  قیمت :
 • 25,576,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 31,156,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا مدل 716 آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 22,427,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا کشمیری 102 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.9 گرم
  قیمت :
 • 41,372,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا بچه گانه کیتی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 34,102,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا تک پوش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.0 گرم
  قیمت :
 • 73,791,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا نجوا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 12,417,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
النگو ناموجود
وزن : 24.0 گرم
  قیمت :
 • 89,711,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.7 گرم
  قیمت :
 • 31,901,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا اماراتی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.2 گرم
  قیمت :
 • 38,812,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 21عیار آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 93.4 گرم
  قیمت :
 • 348,941,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا pk آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 18,268,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 16,084,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 8.7 گرم
  قیمت :
 • 36,031,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 7.9 گرم
  قیمت :
 • 32,522,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا عقیق پلاس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 27,333,000 تومان
طلا
82.5 %
اجرت ساخت
10.5 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 100 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 24,835,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا تک پوش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.1 گرم
  قیمت :
 • 37,305,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 12.0 گرم
  قیمت :
 • 49,716,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 11.3 گرم
  قیمت :
 • 46,650,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا اماراتی ناموجود
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 38,864,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا مرینوس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 23,367,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.6 گرم
  قیمت :
 • 27,056,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 9.0 گرم
  قیمت :
 • 36,190,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 35,732,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.9 گرم
  قیمت :
 • 28,286,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 8.0 گرم
  قیمت :
 • 32,496,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 14,909,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 24,126,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
6 %
النگو طلا گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.1 گرم
  قیمت :
 • 39,114,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 205 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.1 گرم
  قیمت :
 • 46,386,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 110 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.6 گرم
  قیمت :
 • 27,319,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 23,606,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 10.8 گرم
  قیمت :
 • 44,620,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا 322 آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 14,204,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.2 گرم
  قیمت :
 • 47,250,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 20,497,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %

النگو طلا

اگر قصد خرید النگو طلا دارید، می‌توانید در سایت بازار طلا از 3 درصد تخفیف ویژه و ارسال رایگان درب منزل روی تمامی مدل های النگو طلا بهره ببرید. همچنین می توانید از مجموعه النگوهای طلا با طرح‌های مختلف گالری های موجود در سایت دیدن کنید. به سادگی می توانید تمام مدل های روز بازار طلا را مشاهده و بررسی کرده و خرید طلا را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با فروشنده محصول ارتباط برقرار کنید و حضوری خرید کنید. ما شما را برای خریدی لذت بخش و انتخابی مناسب تا انتها همراهی میکنیم.

 

النگوها زیورآلاتی هستند که در تماس مستقیم با فعالیت‌های روزمره زندگی قرار دارند، سرمایه‌گذاری در ساخت النگو طلا با طرحی زیبا و بادوام که بتواند استفاده روزانه را تحمل کند بسیار مهم است. هنگام خرید النگو طلا، مهم است که تناسب، سبک و جنس مناسب را انتخاب کنید. تقریباً برای هر بودجه و سلیقه ای النگوی طلا وجود دارد.

النگو طلا ساده‌ترین نوع زیورآلات است. از دوران مصر باستان، النگوهای طلا زینت بخش بازو و مچ های مردان پرقدرت، زنان‌ زیبا و دختران جوان بوده‌اند. النگو طلا از ظریف ترین و پرکاربرد‌ترین طرح ها گرفته تا حلقه‌‌ای ساده، همواره هدیه‌ای دوست داشتنی برای تمامی سنین است. امروزه النگوی طلا با آب کردن شمش های طلای آب شده در گارگاه های طلاسازی ساخته می شود.

 

در اینجا چند نکته مهم برای یافتن النگوی دلخواه شما آورده شده است:

چگونه یک النگو طلای مناسب دست خود پیدا کنیم؟

هنگام خرید النگو طلا باید در نظر داشته باشید که النگو چگونه در دست شما قرار می‌گیرد. به طور معمول، دستبندهای سرآستین و النگو طلا زنانه به گونه ای طراحی شده اند که به صورت آزاد روی مچ قرار می گیرند. شل بودن آنها در سرآستین توجه بیشتری را به دنبال خواهد داشت و ظریف‌تر و جذاب‌تر به نظر می رسد. این موضوع تا حدی به سلیقه شخصی و همچنین به طراحی مدل النگو طلا بستگی دارد.

انواع مختلف النگو طلا شامل النگو طلا پهن یا تک پوش، النگو طلا باریک یا النگو طلا ظریف، النگو اماراتی، النگو چندضلعی، النگو ریخته گری، النگو طلا مفتولی یا تسمه ای، النگو طلا تو خالی یا پشت باز، النگو پروفیلی، النگو ترکیبی، النگو برشی و غیره می باشد.

1. النگو طلا پهن یا تک پوش

به دلیل پهنای زیاد، این مدل به صورت تکی استفاده می شود و به همین دلیل به مدل تک پوش نیز نامیده می شود. قیمت این مدل به دلیل وزن بالای آن نسبت به سایر مدل ها بیشتر است. همچنین این مدل به دلیل پهنای زیاد و همچنین قطر بیشتر امکان حکاکی بر روی آن را نیز فراهم می کند.

النگو پهن

2. النگو باریک

مدل النگو طلا ظریف برای افرادی که دستانی لاغر و باریک دارند مناسب تر است. همچنین افرادی که دستان پهن تری دارند بهتر است از چند النگوی باریک در کنار هم استفاده کنند. این مدل پهنای کمی دارد و برای کسانی که النگوهای ظریف دوست دارند، مناسب تر است. النگوی باریک با توجه به وزن کمتر، قیمت پایین تری دارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

النگو باریک

3. النگو اماراتی

این مدل از انواع النگو طلای پرطرفدار در ایران است. النگو اماراتی معمولا به صورت ریخته گری تولید می شود که طرح های آن بستگی به نوع قالب ریخته گری دارد که تراش های ظریف بر روی آن بسیار چشم نواز است. وزن و استحکام بالای این مدل باعث محبوبیت آن شده است.

النگو اماراتی

4. النگو چند ضلعی

النگوهای چند ضلعی با استفاده از طرح های ساده ساخته می شوند. شکل ظاهری آنها به صورت چند ضلعی است و به همین دلیل به این نام شناخته می شوند. اغلب النگوهای شش ضلعی برای درخشندگی بیشتر از طلای سفید ساخته می شوند. گاهی اوقات نیز در ساخت آن از نگین برلیان استفاده می شود تا درخشندگی بیشتری داشته باشد.

النگو چند ضلعی

5. النگو مفتولی یا تسمه ای

النگو مفتولی یا تسمه ای جزء مدل های بسیار سبک و مقاوم است که سالهاست طرفداران زیادی دارد. علت نامگذاری این النگو به دلیل روش ساخت آن است که توسط دستگاه‌های مخصوص و پیشرفته انجام می‌شود.

النگو مفتولی یا تسمه ای

6. النگو توخالی یا پشت باز

معمولا این مدل النگوها دارای ظاهری نسبتا درشت اما وزنی بسیار کم هستند. النگوهای تو خالی برای دست شما سنگین نیست و در هزینه صرفه جویی زیادی می‌شود. یکی از معایب این مدل النگوها این است که سریعا تغییر فرم می‌دهند و به راحتی خم می شوند. النگو طلا توخالی را با توجه به وزن آن قابل تشخیص است. اگر وزن آن کمتر از چیزی است که به نظر می‌رسد، احتمالا توخالی یا پشت باز است.

النگو توخالی یا پشت باز

7. النگو پروفیلی

النگوهای پروفیلی ظاهری شبیه النگوهای توپر دارند، اما در واقع توخالی هستند و به اندازه سایر مدل ها سنگین یا گران نیستند. النگوهای پروفیلی را می توان در مدل های گرد یا بیضی ساخت. با توجه به تو خالی بودن مدل النگو پروفیلی، استحکام آن نسبت به سایر مدل ها پایین تر است.

النگو پروفیلی

8. النگو ترکیبی

این مدل ترکیبی از سایر مدل های النگو طلا و یا ترکیبی از النگو و گوی می باشد.

النگو ترکیبی

به طور معمول النگوی طلا برای تمامی سنین قابل استفاده می‌باشد. النگو را می توان از جنس تمامی فلزات گرانبها و همچنین در طرح های ساده و غیر‌رسمی یا شیک و منحصر بفرد مخصوص مهمانی های خاص تولید کرد. نکته بسیار مثبت این است که النگوی طلا هرگز از مد نمی‌افتد.

هنگام خرید النگو طلا باید به اندازه‌ی دور مچ دست توجه کرد. برای مثال النگوهای بچگانه نه باید خیلی گشاد باشند که به راحتی از دست خارج شوند و نه آنقدر تنگ باشند که در صورت رشد کودک برایش غیرقابل استفاده شود.

بر روی النگو‌های ضخیم‌تر می توان حکاکی هایی انجام داد که بیانگر خاطره‌ای خاص در زندگی شخص هستند. طراحی های موجود بر‌روی النگو‌ها می توانند نمادهای اجدادی، نشانه‌های اعتقادات مذهبی یا تنها طرحی ظریف برای جلوه بخشیدن به النگو باشند. کودکان همواره با حرکت النگو در دستشان، والدین، پدر‌بزرگ و مادر‌بزرگ یا شخص هدیه دهنده را به خاطر می آورند.

از آنجایی که از النگو طلا می توان به صورت روزانه استفاده کرد این سبک طلا می‌تواند به بخشی از وجهه‌ی اجتماعی او مبدل شود. به این دلیل شخص همواره باید صدایی که بر‌ اثر بر‌خورد النگو‌ها ایجاد می شود را در نظر داشته باشد.

النگو طلا نوعی دستبند طلا است که مانند دستبند های زنجیری قابلیت تغییر سایز را ندارد، از این رو باید به سایز آن بسیار دقت کنید. در هنگام خرید النگو طلا همواره باید نکات زیادی را مد نظر قرار داد، که یکی از این نکات مهم، داشتن اطلاعات از اندازه مچ دست می‌باشد.

نحوه محاسبه قیمت النگو طلا

معمولا بسیاری از خریداران طلا، اطلاعی از نحوه و همچنین فرمول محاسبه قیمت طلای خریداری شده ندارند. در این میان برخی طلافروشان با سودجویی از این موضوع سودهایی به مراتب بیشتر از عرف بازار دریافت می کنند. در این بخش می توانید وزن محصول مورد نظر و همچنین درصد سود و اجرت آن را وارد کنید و در سریع ترین زمان ممکن قیمت النگو طلا مد نظر خود را بر حسب قیمت لحظه ای طلا مشاهده کنید.

محاسبه گر طلای خریداری شده
تومان
گرم
تومان
درصد
درصد

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون جدید بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد

0 تومان

سایز های مشخص جهت خرید النگو طلا در ایران

در اینجا شما را با روش بدست آوردن سایز متناسب النگو طلا آشنا می کنیم و در نهایت با توجه به جدول مربوطه ، می توانید به راحتی سایز النگوی مناسب با اندازه مچ دستتان را پیدا کنید.

 • برای اندازه گیری سایز دست خود، به یک نوار اندازه گیری یا یک تکه کاغذ و یک خط کش نیاز دارید.
 • یک نوار پارچه ای یا یک تکه نخ نازک را برش دهید.
 • انگشت شست و انگشت کوچک خود را به هم نزدیک کنید و اندازه بگیرید که دست شما از کجا گسترده تر است.
 • محل اتصال نخ را مشخص کنید.
 • طول نخ را با خط کش اندازه بگیرید.
 • از نمودار زیر برای تعیین اندازه النگو استفاده کنید.

راهنمای سایز النگو قبل از خرید النگو طلا

برای اطلاع بیشتر از نحوه اندازه گیری سایز النگو طلا ویدئوی زیر را مشاهده کنید

نکاتی که باید در حین اندازه گیری سایز النگو طلا به آنها دقت کنید

اطمینان حاصل کنید که قسمت داخلی النگو را که اندازه گیری می کنید، به لبه بیرونی النگو نرسیده است. سپس نزدیکترین اندازه (بزرگتر) را از بین گزینه های داخل جدول انتخاب کنید.

 • در روش استفاده از نوار اندازه گیری، انگشت شست خود را تا آنجا که ممکن است در دست خود خم کنید. زیرا شما در همین حالت النگو طلا را وارد دست خود می کنید، یعنی با قرار دادن انگشت شست به طرف انگشت کوچک، دست خود را وارد النگو کنید.
 • نوار اندازه گیری را در پهن‌ترین قسمت دست خود بپیچید. نوار را محکم نگه دارید، نباید شل باشد و باید به گونه ای اندازه بگیرید که النگو در دستتان بزرگ و آزاد باشد.
 • هنگام انتخاب سایز خود، به خاطر داشته باشید که می خواهید سایز بعدی را انتخاب کنید، نه نزدیکترین اندازه. اگر اندازه گیری صحیح داشته باشید، باید دور دست را در کوچکترین حالت داشته باشید، بنابراین هر سایزی کوچکتر از آن امکان اشتباه را دارد.
 • اگر از سایز بدست آمده مطمئن نیستید یا به عنوان هدیه خرید می کنید، توصیه می کنیم از قطر متوسط ​​65 میلی متر استفاده کنید که برای اکثر مردم مناسب است و تا کنون رایج ترین اندازه در دنیا بوده. در کشور ما سایز 3 زنانه است که به طور معمول برای اکثر بانوان مناسب است.

خرید النگو طلا برای دست چپ یا دست راست؟

یکی از سوالاتی که هنگام خرید النگو طلا پیش می‌آید این است که النگو را در دست چپ می اندازند یا دست راست؟

جواب این سوال این است که اول از همه خودتان چه طور راحت تر هستید؟ راست دست هستید یا چپ دست؟ النگو یا النگوهایتان را همراه با چه زیورآلات و جواهرات دیگری استفاده می کنید؟

اگر همراه با النگو هایتان قصد استفاده از ساعت یا دستبند طلا را دارید بهتر است النگو را دست راست و ساعت یا دستبند طلا را در دست چپ ببندید ولی اگر فقط از النگو استفاده می کنید دست چپ می تواند گزینه مناسب تری باشد.

هنگام خرید النگو طلا این مورد را در نظر داشته باشید که مخصوصا النگو های ظریف یا جواهر نشان می توانند بر اثر ضربه آسیب ببینند یا بشکنند پس بهتر است برای راست دست ها النگو در دست چپ باشد و بلعکس.

نکته هایی بسیار ضروری در مورد نگهداری زیورآلات وجود دارد که برخی از مصرف کنندگان طلا و جواهر با اینکه سال هاست از آنها استفاده می کنند ، اما به دلیل عدم توجه به ظرایف کار از آن بی اطلاع اند.

روش نگهداری از النگو طلا

در صورت ظریف بودن النگو طلا، باید دقت بیشتری در نگهداری از آنها داشت.

النگو طلای خود را حداقل سالـی یک بار برای تمیز کردن و آب‌کاری نزد طلا فروش خود ببرید تا از ضررهای احتمالی پیشگیری نمایید. توجه داشته باشید اجناسی که با سنگ های زمرد تزئین شده، هرگز با بنزین و یا آب گرم شستشو ندهید، زیرا احتمال ترک خوردگی آن زیاد است.

مزایای خرید آنلاین النگو طلا در سایت بازار طلا

 • صرفه جویی در زمان و هزینه ایاب و ذهاب
 • دریافت فاکتور رسمی با مجوز از اتحادیه طلافروشان
 • امکان تعویض و یا عودت النگوی طلا در صورت عدم رضایت از خرید
 • امکان دسترسی به تمامی النگوهای بازار طلا به صورت 24 ساعته
 • امکان خرید از تمامی طلافروشان سراسر کشور
 • امکان مشاهده النگوهای طلافروشان از طریق موبایل و کامپیوتر
 • بررسی و مقایسه تمامی مدل های النگو طلافروشان و مشاهده جزئیات
 • دریافت النگو طلا از طریق پیک و پست بدون نیاز به حضور فیزیکی در طلافروشی
 • امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور خریداری شده
 • تنوع بالای مدل های النگو طلا در خرید اینترنتی

خرید آنلاین النگو طلا

اکنون که با انواع مدل های النگو طلا آشنا شده و می‌دانید النگو طلا شامل چه چیزهایی می‌شود بهتر است با روش‌های خرید این اکسسوری نیز آشنا شوید. شما می‌توانید با مراجعه حضوری به فروشگاه‌های طلا و جواهرات انواع مدل‌های طلا را از نزدیک مشاهده کرده و در صورت نیاز آن‌ها را خریداری نمایید که برای این نوع خرید باید زمان زیادی را صرف بررسی مدل های طلافروشان کنید که این کار در نهایت بسیار خسته کننده است.

اما اگر زمان کافی برای گشت و گذار در بازارها را ندارید تحقیق و بررسی مدل های طلافروشان را به صورت آنلاین در سایت بازار طلا انجام دهید، بدین ترتیب با استفاده از کامپیوتر، گوشی و یا تبلت خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانید به مجموعه ویترین های موجود در سایت بازار طلا سر بزنید و به مدل‌های جدید بازار دسترسی داشته باشید و تنها با چند کلیک با فروشنده محصول مورد نظر ارتباط برقرار کنید و برای خرید حضوری هماهنگ کنید.

سایت بازار طلا یکی از معتبرترین سایت های حوزه طلا و جواهرات است که می‌توانید انواع مختلفی از النگو طلا و سایر زیورآلات طلا و جواهر را در آن مشاهده نموده و برای خریدی مطمئن اقدام نمایید.


سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان را مشاهده و بررسی کنید و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. همچنین می توانید با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت با فروشنده طلا و جواهر ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنید.


درباره النگو طلا بیشتر بخوانید
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟