بستن

بازار طلا
شیوه نمایش :

ویترین آنلاین طلافروشان

بررسی، مقایسه و خرید حضوری از طلافروشی های ایران

وزن : 7.7 گرم
  قیمت :
 • 16,214,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 6,438,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 7,674,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 9.4 گرم
  قیمت :
 • 14,798,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 5,462,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 4,475,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 6,641,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 4,474,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 46.6 گرم
  قیمت :
 • 78,875,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 9,297,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 5,305,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 7,396,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 4,848,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 8,193,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 11.4 گرم
  قیمت :
 • 17,915,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 4,722,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 6,787,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 4,910,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.7 گرم
  قیمت :
 • 3,373,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 10,634,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 4,049,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.9 گرم
  قیمت :
 • 6,124,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 4,272,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.8 گرم
  قیمت :
 • 3,033,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.9 گرم
  قیمت :
 • 26,202,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 7,594,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.9 گرم
  قیمت :
 • 11,867,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 3,895,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 8,406,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 3,746,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.9 گرم
  قیمت :
 • 11,908,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 12.0 گرم
  قیمت :
 • 24,031,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 7,539,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 16,238,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 46.2 گرم
  قیمت :
 • 92,682,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 4,156,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 5,305,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 5,022,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 8.0 گرم
  قیمت :
 • 14,582,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
6 %
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 5,100,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 1.7 گرم
  قیمت :
 • 3,442,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.3 گرم
  قیمت :
 • 2,516,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.8 گرم
  قیمت :
 • 13,614,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 5,060,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 15.3 گرم
  قیمت :
 • 31,062,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 7,309,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 7,389,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
8 %
وزن : 16.0 گرم
  قیمت :
 • 27,025,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %

خرید آنلاین طلا

سایت بازار طلا، با هدف هوشمند سازی خرید طلا و فروش طلا و جواهرات در سال 1400 آغاز به کار کرد. کاربران عادی در سایت بازار طلا می توانند به سادگی و از هر کجا، تمام محصولات طلا و جواهرفروشان که شامل النگو طلا، دستبند طلا، نیم ست طلا، سرویس طلا، انگشتر طلا، گردنبند طلا، زنجیر طلا، گوشواره طلا، پلاک طلا، پابند طلا، اکسسوری طلا می شود را مشاهده و بررسی کنند و برای خرید نهایی با فروشنده ارتباط برقرار کرده و به صورت حضوری خرید کنند.

پایان دوران محاسبات تکراری میزان اجرت و سود و وزن طلا

در سایت بازار طلا، این امکان برای گالری های طلا و جواهر فراهم شده تا پس از ثبت نام در سایت و تنها با یک بار بارگذاری محصول به همراه تصویر و مشخصات آن، برای همیشه قیمت به روز شده محصول خود را در سایت داشته باشند. قابل ذکر است، قیمت تمامی محصولات در سایت بازار طلا با توجه به نوسانات قیمت طلا به صورت خودکار تغییر پیدا میکند.
با توجه به آنلاین بودن فرایند بررسی و مقایسه محصولات در سایت بازار طلا و همچنین مشخص شدن محصول مورد نظر و بودجه توسط خریدار، از تجمع بیهوده در طلافروشی و همچنین اتلاف وقت جلوگیری می شود. در این حالت به دلیل ازدحام کمتر خریدار در گالری، احتمال خطر سرقت نیز کاهش پیدا می کند و در واقع فقط مشتری واقعی به گالری مراجعه می کند. 

انتخابی مناسب و بدون پشیمانی

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که بعد از خرید یک محصول، به سایر فروشگاه‌ها نیز سری بزنید و با دیدن محصولات جذاب تر و متنوع تر از انتخاب خود پشیمان شده باشید. این اتقاق در مورد خرید طلا دشوارتر نیز خواهد بود، زیرا به دلیل پرداخت سود و اجرت ساخت، امکان تعویض محصول وجود ندارد و ناچارید با محصولی که دوستش ندارید کنار بیایید.
در سایت بازار طلا این مشکل برطرف شده است. شما می توانید در سامانه بازار طلا با عنوان کاربر عمومی و به صورت کاملا رایگان ثبت نام کنید و در کمال آرامش و امنیت، تمامی محصولات طلافروشان سراسر ایران را با یکدیگر مقایسه کرده و بر اساس بودجه و سلیقه خود و بدون صرف کردن هزینه و زمان اضافه، محصول مورد نظر را انتخاب کنید. در مرحله بعد می توانید آدرس فروشگاهی که قصد خرید از آن را دارید از روی نقشه مشاهده کنید و یا از طریق چت، هماهنگی های لازم با فروشنده را برای خرید حضوری انجام دهید. بعد از طی کردن مراحل بالا، خیالتان راحت می شود که بهترین انتخاب را داشته اید.

یکی از ویژگی‌های بی نظیر سامانه بازار طلا، امکان فیلتر محصولات بدون اجرت و یا دست دوم است که در این صورت فقط محصولاتی که این مشخصات را دارند برای کاربر نمایش داده می شوند. همچنین کاربر میتواند در قسمت فیلترها، محدوده‌ی قیمت را بر اساس بودجه ای که برای خرید طلا در نظر گرفته است مشخص کند. برای مثال، سامانه فقط محصولاتی که قیمت آنها کمتر از 2 میلیون تومان است را برای کاربر نمایش می‌دهد.

مشاهده بیشتر
فیلتر ها
فقط نمایش محصولات دست دوم و بدون اجرت
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00