بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

1,642 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
ست دستبند و انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.3 گرم
  قیمت :
 • 96,747,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا درسا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 9,117,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا پاشا ناموجود
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 3,873,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا نیلی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.1 گرم
  قیمت :
 • 57,084,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 35.7 گرم
  قیمت :
 • 155,091,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا آریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 19,926,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.4 گرم
  قیمت :
 • 98,180,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 26.0 گرم
  قیمت :
 • 113,959,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
ساعت طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 23.1 گرم
  قیمت :
 • 102,698,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
4 %
النگو طلا مینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 22,995,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 20,757,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا شال آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 7.3 گرم
  قیمت :
 • 30,103,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا خودکاری آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.3 گرم
  قیمت :
 • 101,222,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا ناموجود
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 8,816,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا جورجیا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 28.9 گرم
  قیمت :
 • 125,724,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 30,366,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 27,734,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا درسا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 12,418,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا BENI AKOA آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 30,906,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 33.6 گرم
  قیمت :
 • 140,929,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا سولیتر کلاسیک آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 10,418,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
سرویس مروارید آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.0 گرم
  قیمت :
 • 36,698,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 17,771,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا پاشا ناموجود
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 8,714,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا شقایق آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 12,424,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
رنجیر طلا والتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 14.2 گرم
  قیمت :
 • 61,009,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 33.7 گرم
  قیمت :
 • 141,180,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 29,867,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا آریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 13,930,000 تومان
طلا
76.5 %
اجرت ساخت
16.5 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا طرح ورساچه ناموجود
وزن : 7.1 گرم
  قیمت :
 • 30,081,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا ناموجود
وزن : 7.1 گرم
  قیمت :
 • 25,721,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
گردنبند طلا اکسترا طرح گوزن آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 29,019,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلای هالویی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 19,737,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 26,454,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا صنایع آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 17,662,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 42.3 گرم
  قیمت :
 • 177,209,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 39,536,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.1 گرم
  قیمت :
 • 30,294,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست پارسه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 34,771,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
دستبند انگشتر طلا جورجیا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 36.8 گرم
  قیمت :
 • 159,957,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا بچه گانه طرح دلفین آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 12,373,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلای فیروزه آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,311,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 11.9 گرم
  قیمت :
 • 51,256,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 53,762,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلای هالویی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.2 گرم
  قیمت :
 • 21,658,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 29,867,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا پائولا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 11,801,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
ساعت طلا ژنو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 42.0 گرم
  قیمت :
 • 189,104,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
5 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟