بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات فروشگاه "سادات قاینی"

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

1,642 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.3 گرم
  قیمت :
 • 56,418,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلوس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 26.3 گرم
  قیمت :
 • 112,283,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر پاندورا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 33.4 گرم
  قیمت :
 • 142,596,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 30.8 گرم
  قیمت :
 • 134,014,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.3 گرم
  قیمت :
 • 96,804,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.4 گرم
  قیمت :
 • 98,238,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
دستبند انگشتر طلا جورجیا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 36.8 گرم
  قیمت :
 • 160,051,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.2 گرم
  قیمت :
 • 101,746,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر پاندورا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 32.1 گرم
  قیمت :
 • 137,046,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.1 گرم
  قیمت :
 • 69,104,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 19.0 گرم
  قیمت :
 • 83,327,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر پاندورا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 44.0 گرم
  قیمت :
 • 187,851,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.6 گرم
  قیمت :
 • 103,501,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلوس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 21.5 گرم
  قیمت :
 • 91,790,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کاترینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 30.8 گرم
  قیمت :
 • 131,495,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 20.8 گرم
  قیمت :
 • 88,802,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 21.2 گرم
  قیمت :
 • 90,510,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.8 گرم
  قیمت :
 • 97,341,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 25.5 گرم
  قیمت :
 • 111,833,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کاترینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.8 گرم
  قیمت :
 • 101,610,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 30.1 گرم
  قیمت :
 • 132,007,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کاترینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.8 گرم
  قیمت :
 • 101,610,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 26.5 گرم
  قیمت :
 • 116,219,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 21.9 گرم
  قیمت :
 • 96,045,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 24.4 گرم
  قیمت :
 • 104,172,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 28.2 گرم
  قیمت :
 • 123,675,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 42,201,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
4 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 21.2 گرم
  قیمت :
 • 92,975,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند وانگشتر طلا پنتر آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 16.6 گرم
  قیمت :
 • 71,886,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
4 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.1 گرم
  قیمت :
 • 94,352,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 31.4 گرم
  قیمت :
 • 134,057,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 31.5 گرم
  قیمت :
 • 138,147,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 26.7 گرم
  قیمت :
 • 117,096,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
دستبند و انگشتر طلا جورجیا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 42.9 گرم
  قیمت :
 • 184,709,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 25.9 گرم
  قیمت :
 • 110,576,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 24.5 گرم
  قیمت :
 • 107,448,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟