بازار طلا
بازار طلا جستجوی محصولات فروشگاه "سادات قاینی"

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

1,642 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 41,661,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا BENI AKOA آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 30,933,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
4 %
سرویس مروارید آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.0 گرم
  قیمت :
 • 36,731,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست پارسه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 34,802,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 11.9 گرم
  قیمت :
 • 51,301,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا والتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.4 گرم
  قیمت :
 • 67,514,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا والتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 19.9 گرم
  قیمت :
 • 87,256,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا بنی آکوا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.2 گرم
  قیمت :
 • 22,636,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا نیلی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.4 گرم
  قیمت :
 • 78,579,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.2 گرم
  قیمت :
 • 43,362,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست کارتیر تخت آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 73.0 گرم
  قیمت :
 • 304,677,000 تومان
طلا
77.5 %
اجرت ساخت
15.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا ناموجود
وزن : 15.5 گرم
  قیمت :
 • 56,447,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
نیم ست پارسه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.4 گرم
  قیمت :
 • 39,414,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.6 گرم
  قیمت :
 • 41,829,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا بوگاتی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 8.2 گرم
  قیمت :
 • 35,468,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست پارسه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.2 گرم
  قیمت :
 • 38,576,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
ست گردنبند و دستبند طلا رولکس آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 71.1 گرم
  قیمت :
 • 308,907,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا فانتزی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.6 گرم
  قیمت :
 • 22,964,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.0 گرم
  قیمت :
 • 47,829,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 34.2 گرم
  قیمت :
 • 148,635,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا پنتر آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 35.6 گرم
  قیمت :
 • 154,714,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست درسا گردنبند و دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.0 گرم
  قیمت :
 • 74,428,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا هندسی طرح گل آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 8.9 گرم
  قیمت :
 • 37,061,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 41,661,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا فانتزی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 20,371,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست درسا گردنبند و دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 17.6 گرم
  قیمت :
 • 72,774,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا رولکس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.2 گرم
  قیمت :
 • 30,469,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا تیفانی اکسترا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 11.3 گرم
  قیمت :
 • 46,463,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا ترمه هندسی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,093,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آسمان آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 10.7 گرم
  قیمت :
 • 43,585,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا دیپلمات آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.8 گرم
  قیمت :
 • 103,312,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 11.2 گرم
  قیمت :
 • 47,772,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا رولکس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 17,562,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست پارسه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.7 گرم
  قیمت :
 • 36,479,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 41,661,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا گوی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 14.2 گرم
  قیمت :
 • 58,808,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.9 گرم
  قیمت :
 • 47,568,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست فانتزی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 26,273,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.9 گرم
  قیمت :
 • 38,439,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا رولکس آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 6.6 گرم
  قیمت :
 • 27,435,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا والا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.3 گرم
  قیمت :
 • 41,786,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا والا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.5 گرم
  قیمت :
 • 42,642,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا قلبی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 26,314,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا ون کلیف آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,959,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آلتین آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 13,697,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا خودکاری آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.7 گرم
  قیمت :
 • 50,786,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.1 گرم
  قیمت :
 • 42,937,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 26,085,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟