بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

1,155 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
زنجیر طلا میرو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 14,552,000 تومان
طلا
73.5 %
اجرت ساخت
19.5 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا گوی 106 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.0 گرم
  قیمت :
 • 24,827,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.9 گرم
  قیمت :
 • 12,279,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا رولو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 11,665,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.7 گرم
  قیمت :
 • 51,907,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا پاشا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.1 گرم
  قیمت :
 • 3,378,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا YZ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.7 گرم
  قیمت :
 • 35,376,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا اویزی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 8,747,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.0 گرم
  قیمت :
 • 38,805,000 تومان
طلا
73.5 %
اجرت ساخت
19.5 %
سود فروشنده
5 %
حلقه طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.4 گرم
  قیمت :
 • 12,890,000 تومان
طلا
84 %
اجرت ساخت
9 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 5,168,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 120 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.0 گرم
  قیمت :
 • 33,819,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
پلاک چشم نظر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 3,146,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 31.5 گرم
  قیمت :
 • 98,671,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا ماریا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 11,760,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا گپ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 14,835,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.5 گرم
  قیمت :
 • 59,053,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا شقایق آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 7,396,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
رنجیر طلا کارتیه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 27.4 گرم
  قیمت :
 • 81,095,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا تورنتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 13,335,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 25.9 گرم
  قیمت :
 • 82,630,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا یوسف آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 19,725,000 تومان
طلا
83.5 %
اجرت ساخت
9.5 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.7 گرم
  قیمت :
 • 5,325,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا هندسی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 7,649,000 تومان
طلا
79.5 %
اجرت ساخت
13.5 %
سود فروشنده
5 %
ساعت طلا ژنو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.1 گرم
  قیمت :
 • 77,577,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا سولیتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 7,789,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جورجیا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 47.5 گرم
  قیمت :
 • 154,196,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 32.7 گرم
  قیمت :
 • 102,430,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا آریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 16,047,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 26.7 گرم
  قیمت :
 • 87,502,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.4 گرم
  قیمت :
 • 60,834,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا کاکا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 37.2 گرم
  قیمت :
 • 117,635,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 41,475,000 تومان
طلا
71.5 %
اجرت ساخت
21.5 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا اکسترا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 24.8 گرم
  قیمت :
 • 80,557,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا فریا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 9.7 گرم
  قیمت :
 • 31,036,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
النگو طلا 110 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.6 گرم
  قیمت :
 • 19,909,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلای تنیسی آرشا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 40.0 گرم
  قیمت :
 • 136,746,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.1 گرم
  قیمت :
 • 28,504,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
'گوشواره طلا گپ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 16,908,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا چشم نظر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 3,177,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا رومینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.0 گرم
  قیمت :
 • 36,546,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 7,848,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 40,198,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جورجیا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 19.1 گرم
  قیمت :
 • 62,139,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا اماراتی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 28,323,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا گوی MRD آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.6 گرم
  قیمت :
 • 33,172,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.4 گرم
  قیمت :
 • 33,749,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا پاشا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.7 گرم
  قیمت :
 • 5,007,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00