بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان 15 خرداد، خیابان بادامچی، خیابان چالحصار، خیابان شیشه گران، نبش بن بست چهار، پلاک 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

524 دنبال کننده
شیوه نمایش :
النگو طلا گوی 111 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 23,898,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا طرح رولکس هارمونی آنلاین بخرید
وزن : 15.7 گرم
  قیمت :
 • 48,858,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.1 گرم
  قیمت :
 • 48,770,000 تومان
طلا
66 %
اجرت ساخت
27 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا فیروزه طرح شهربانو آنلاین بخرید
وزن : 27.0 گرم
  قیمت :
 • 86,136,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا طرح شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.2 گرم
  قیمت :
 • 73,628,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.9 گرم
  قیمت :
 • 35,938,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 140 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.5 گرم
  قیمت :
 • 43,788,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح شهربانو یاسان آنلاین بخرید
وزن : 58.9 گرم
  قیمت :
 • 194,458,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.3 گرم
  قیمت :
 • 39,818,000 تومان
طلا
66 %
اجرت ساخت
27 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.2 گرم
  قیمت :
 • 33,767,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا شکوفه کیتی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 23,046,000 تومان
طلا
84 %
اجرت ساخت
9 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 51,133,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
النگو تک پوش طلا 150 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 28.7 گرم
  قیمت :
 • 87,308,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 205 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.1 گرم
  قیمت :
 • 31,358,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
النگو تک پوش طلا ون کلیف آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 24.0 گرم
  قیمت :
 • 73,010,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 30,089,000 تومان
طلا
66 %
اجرت ساخت
27 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا یاسان شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 36.0 گرم
  قیمت :
 • 114,398,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا طرح شال ترنج آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.6 گرم
  قیمت :
 • 67,000,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 108 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.4 گرم
  قیمت :
 • 26,810,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.0 گرم
  قیمت :
 • 33,164,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا طرح ون کلیف آنلاین بخرید
وزن : 19.2 گرم
  قیمت :
 • 59,687,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا اورواین آنلاین بخرید
وزن : 17.6 گرم
  قیمت :
 • 55,118,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا یاسان شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 36.7 گرم
  قیمت :
 • 116,623,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.9 گرم
  قیمت :
 • 26,893,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلای تنیسی آرشا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 39.1 گرم
  قیمت :
 • 124,741,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.6 گرم
  قیمت :
 • 29,004,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا فیروزه یاسان آنلاین بخرید
وزن : 21.7 گرم
  قیمت :
 • 71,331,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا شکوفه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 19,205,000 تومان
طلا
84 %
اجرت ساخت
9 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا رومینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.0 گرم
  قیمت :
 • 33,900,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.2 گرم
  قیمت :
 • 31,944,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلای تنیسی آرشا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 40.0 گرم
  قیمت :
 • 126,982,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جورجیا آنلاین بخرید
وزن : 50.5 گرم
  قیمت :
 • 162,213,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
7 %
گردنبند طلا طرح کردا مروارید آنلاین بخرید
وزن : 37.8 گرم
  قیمت :
 • 119,520,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
النگو طلا کشمیری 102 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.9 گرم
  قیمت :
 • 27,968,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.9 گرم
  قیمت :
 • 32,983,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 40 گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.8 گرم
  قیمت :
 • 26,054,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 72.3 گرم
  قیمت :
 • 217,891,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا سولیتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 9,517,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 12,662,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آریا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 15,376,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا ورساچه جم آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 57.0 گرم
  قیمت :
 • 171,853,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا لیانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 24,983,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 9,697,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا بنی آکوا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.2 گرم
  قیمت :
 • 15,697,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 15.0 گرم
  قیمت :
 • 45,834,000 تومان
طلا
72.5 %
اجرت ساخت
20.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 18,074,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.9 گرم
  قیمت :
 • 14,374,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 24,911,000 تومان
طلا
74.5 %
اجرت ساخت
18.5 %
سود فروشنده
5 %

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00