بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

1,642 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
انگشتر طلا سولیتر شرافت آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,069,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا نیلی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 24,270,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح شهربانو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 58.9 گرم
  قیمت :
 • 265,715,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 41,538,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا تورنتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.4 گرم
  قیمت :
 • 27,166,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا اکسترا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 52.1 گرم
  قیمت :
 • 223,439,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا دیویدیورمن آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 20,581,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا سولیتر شرافت آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 13,917,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا دیویدیورمن آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 13,835,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.3 گرم
  قیمت :
 • 56,269,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا ناموجود
وزن : 5.8 گرم
  قیمت :
 • 21,014,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 8,934,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا جورجیا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 17.1 گرم
  قیمت :
 • 74,177,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 3,864,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 14,607,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 74,990,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 20,247,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا پالیز آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.1 گرم
  قیمت :
 • 34,362,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا ریتون آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 21.0 گرم
  قیمت :
 • 89,418,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 9,848,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا النگویی ناموجود
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,265,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
حلقه طلا کارتیر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 10,660,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا اورانوس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 62,892,000 تومان
طلا
60 %
اجرت ساخت
33 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا پاشا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 6,159,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا طرح ماهی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 5,645,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا یاسان شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 36.0 گرم
  قیمت :
 • 160,247,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلوس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 26.3 گرم
  قیمت :
 • 111,985,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا گپ آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 18,584,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
عقیق پلاس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 25,440,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا ویوا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 12,913,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
تک دست طلا و انگشتر پاندورا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 33.4 گرم
  قیمت :
 • 142,217,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا پاشا ناموجود
وزن : 1.2 گرم
  قیمت :
 • 4,662,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا سولیتر شرافت آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.9 گرم
  قیمت :
 • 16,236,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 27,677,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا رومینا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.0 گرم
  قیمت :
 • 48,776,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا طرح کارتیه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.9 گرم
  قیمت :
 • 32,111,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.2 گرم
  قیمت :
 • 20,734,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا YZ ناموجود
وزن : 13.2 گرم
  قیمت :
 • 56,801,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا دیسکو ناموجود
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 4,087,000 تومان
طلا
82.5 %
اجرت ساخت
10.5 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا درسا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 11,197,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
ست دستبند و انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 30.8 گرم
  قیمت :
 • 133,658,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
انکشتر طلا تورنتو آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 7.2 گرم
  قیمت :
 • 30,218,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.5 گرم
  قیمت :
 • 31,229,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا مدل 713 آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 21,814,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 56.5 گرم
  قیمت :
 • 244,945,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا لیزری ناموجود
وزن : 0.7 گرم
  قیمت :
 • 2,817,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 20.0 گرم
  قیمت :
 • 85,933,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا ناموجود
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 6,606,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟