بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

1,642 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
انگشتر طلا سولیتر شرافت آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,092,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا اکسترا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 52.1 گرم
  قیمت :
 • 223,902,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 8,953,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 75,145,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا طرح ماهی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 5,657,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا گپ آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 18,622,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا ویوا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 12,940,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا پاشا ناموجود
وزن : 1.2 گرم
  قیمت :
 • 4,671,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا درسا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 11,220,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
انکشتر طلا تورنتو آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 7.2 گرم
  قیمت :
 • 30,280,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
ساعت طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 23.1 گرم
  قیمت :
 • 102,698,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 20,757,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا شال آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 7.3 گرم
  قیمت :
 • 30,103,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا درسا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 12,418,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا BENI AKOA آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 30,906,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
4 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 17,771,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلای هالویی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 19,737,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا صنایع آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 17,662,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلای فیروزه آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,311,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 11.9 گرم
  قیمت :
 • 51,256,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا پائولا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 11,801,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلای تنیسی آرشا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 40.0 گرم
  قیمت :
 • 181,029,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا آمبر ناموجود
وزن : 11.8 گرم
  قیمت :
 • 53,075,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا پاشا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 1.2 گرم
  قیمت :
 • 4,951,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا شایا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 20.1 گرم
  قیمت :
 • 80,991,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
4 %
انکشتر طلا پاشا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 5,989,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا دوریکا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 10,549,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا فانتزی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 21,651,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
زنجیر فانتزی گوی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 9.9 گرم
  قیمت :
 • 40,209,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا عقیق آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 10,279,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا فیوژن آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 11,699,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 13,104,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
دستبند کارتیر اصل آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 36.1 گرم
  قیمت :
 • 150,949,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا سولیتر شرافت آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 21,937,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا تورنتو ناموجود
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 21,707,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا هندسی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 9,900,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا کویین ناموجود
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 5,697,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا گوی ناموجود
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 5,847,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.4 گرم
  قیمت :
 • 17,907,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا بوگاتی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 8.2 گرم
  قیمت :
 • 35,437,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 72,928,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا گرازیولا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 34.0 گرم
  قیمت :
 • 145,024,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا مدل نیلی آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 9.6 گرم
  قیمت :
 • 41,108,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
4 %
ست گردنبند و دستبند طلا رولکس آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 71.1 گرم
  قیمت :
 • 308,634,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا پائولا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,299,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا ناموجود
وزن : 9.1 گرم
  قیمت :
 • 36,872,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا تورنتو آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 17,695,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف حراج امروز
وزن : 14.8 گرم
  قیمت :
 • 66,255,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
4 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟