بنر هدر دسکتاپ
بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: دفتر پخش بازار تهران: - - خیابان 15 خرداد، خیابان بادامچی، خیابان چالحصار، خیابان شیشه گران، نبش بن بست چهار، پلاک 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین صورت میگیرد))

401 دنبال کننده
شیوه نمایش :
دستبند طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 14.8 گرم
  قیمت :
 • 50,054,000 تومان
طلا
74.5 %
اجرت ساخت
18.5 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 17,195,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا گوی MRD آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 10.6 گرم
  قیمت :
 • 34,066,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا درسا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 10,137,000 تومان
طلا
81.5 %
اجرت ساخت
11.5 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر سولیتر آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 4,503,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا شقایق آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 6,060,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا طرح دیور آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 15,680,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 31.5 گرم
  قیمت :
 • 106,054,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 18,176,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا هالوی آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 5.4 گرم
  قیمت :
 • 18,015,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 7.8 گرم
  قیمت :
 • 25,903,000 تومان
طلا
76.5 %
اجرت ساخت
16.5 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا سولیتر آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 10,090,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا ماریا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 6,586,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
زنجیر طلا والتر آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 14.1 گرم
  قیمت :
 • 47,505,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
الگو طلا 123 آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 10.7 گرم
  قیمت :
 • 33,733,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا ماریا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 10,511,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 5.9 گرم
  قیمت :
 • 19,322,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا دیور آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 12,677,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
زنجیر طلا طنابی آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 8,228,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 10,151,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
4 %
النگو طلا 05 آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 22,282,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 22,925,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
4 %
گردنبند طلا والتر آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 14.4 گرم
  قیمت :
 • 48,347,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا طرح رولکس آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 3.9 گرم
  قیمت :
 • 13,130,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا دیور آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 5.8 گرم
  قیمت :
 • 19,350,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 7,867,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
4 %
زنجیر طلا بیزمارک آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 8,832,000 تومان
طلا
85.5 %
اجرت ساخت
7.5 %
سود فروشنده
4 %
النگو طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 23,262,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا سولیتر آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 6,067,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 14.8 گرم
  قیمت :
 • 51,465,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 27.6 گرم
  قیمت :
 • 88,702,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا طرح دیور آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 15,346,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 20,589,000 تومان
طلا
76.5 %
اجرت ساخت
16.5 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا گوچی آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 19,263,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 31.9 گرم
  قیمت :
 • 102,521,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا ملنسو طرح ورساچه آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 12,061,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
4 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 11.2 گرم
  قیمت :
 • 37,365,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 8.1 گرم
  قیمت :
 • 26,279,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا طرح رولکس آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 5.5 گرم
  قیمت :
 • 18,517,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 7,896,000 تومان
طلا
77.5 %
اجرت ساخت
15.5 %
سود فروشنده
4 %
گوشواره طلا هندسی آنلاین بخرید
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 6,793,000 تومان
طلا
82.5 %
اجرت ساخت
10.5 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 62.9 گرم
  قیمت :
 • 209,847,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
دستبند طلا ROLEX آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 26.0 گرم
  قیمت :
 • 87,536,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
4 %
سرویس طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 66.8 گرم
  قیمت :
 • 222,858,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
پلاک طلا طرح و ان یکاد آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 0.7 گرم
  قیمت :
 • 2,131,000 تومان
طلا
85.5 %
اجرت ساخت
7.5 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 9,341,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 20,684,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 4.9 گرم
  قیمت :
 • 16,347,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
4 %

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00