بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

1,620 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 36,005,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 18,420,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا کارتیر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 33,314,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا قلبی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.5 گرم
  قیمت :
 • 27,253,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.1 گرم
  قیمت :
 • 29,106,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 93.1 گرم
  قیمت :
 • 400,167,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
رنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 17,742,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا طرح شال ترنج ناموجود
وزن : 22.6 گرم
  قیمت :
 • 106,264,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا مدل 717 آنلاین بخرید بدون اجرت
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 22,427,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 13,078,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا صنایع آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.9 گرم
  قیمت :
 • 20,503,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا هرمس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 49.0 گرم
  قیمت :
 • 214,509,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست درسا گردنبند و دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.0 گرم
  قیمت :
 • 76,295,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 13,584,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا اکسترا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 75,550,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا پائولا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 11,452,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا ریتون آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 19.7 گرم
  قیمت :
 • 86,241,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا تورنتو نایس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 13,789,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 37,574,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
ست دستبند و انگشتر طلا ROLEX آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 28.2 گرم
  قیمت :
 • 126,815,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 26,136,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا چشم نظر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 4,343,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا YZ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.7 گرم
  قیمت :
 • 56,607,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا گوچی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 59.2 گرم
  قیمت :
 • 259,294,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جورجیا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 50.5 گرم
  قیمت :
 • 228,924,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آریایی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 16.6 گرم
  قیمت :
 • 68,628,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا آریانا ناموجود
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 13,731,000 تومان
طلا
76.5 %
اجرت ساخت
16.5 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا یاسان شال آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 36.0 گرم
  قیمت :
 • 164,753,000 تومان
طلا
70 %
اجرت ساخت
23 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 42,707,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
رنجیر طلا کارتیه ناموجود
وزن : 27.4 گرم
  قیمت :
 • 111,278,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.6 گرم
  قیمت :
 • 58,996,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.1 گرم
  قیمت :
 • 44,014,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
انگستر طلا پالیز آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.2 گرم
  قیمت :
 • 31,563,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.4 گرم
  قیمت :
 • 45,528,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا فیوژن آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 12,128,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آلتین آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 14,041,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 10,546,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.1 گرم
  قیمت :
 • 35,137,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلای هالویی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 20,459,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
گردنی طلا پائولا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.6 گرم
  قیمت :
 • 15,399,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 58,719,000 تومان
طلا
71.5 %
اجرت ساخت
21.5 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا مصباح آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 22.2 گرم
  قیمت :
 • 99,833,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا صنایع آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 18,309,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا هرمس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 58.9 گرم
  قیمت :
 • 257,674,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا گوی فراز آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.8 گرم
  قیمت :
 • 83,796,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
آویز طلا طرح شهرزاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.7 گرم
  قیمت :
 • 34,311,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا سولیتر شرافت آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 13,286,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 13,312,000 تومان
طلا
73.5 %
اجرت ساخت
19.5 %
سود فروشنده
5 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟