بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

898 دنبال کننده
شیوه نمایش :
انگشتر طلا طرح رولکس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 14,144,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
ساعت طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 23.9 گرم
  قیمت :
 • 73,627,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا هندسی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 6,564,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا ریتون آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 20.0 گرم
  قیمت :
 • 57,357,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا رولو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 10,485,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا چشم نظر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 11,561,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا تک پوش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 18.0 گرم
  قیمت :
 • 48,310,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا مصباح آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 12,212,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 75.4 گرم
  قیمت :
 • 212,273,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
پلاک چشم نظر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 2,831,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.1 گرم
  قیمت :
 • 20,218,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 14.6 گرم
  قیمت :
 • 43,213,000 تومان
طلا
72.5 %
اجرت ساخت
20.5 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا لیانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.6 گرم
  قیمت :
 • 16,133,000 تومان
طلا
75.5 %
اجرت ساخت
17.5 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست فورمینگ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.1 گرم
  قیمت :
 • 28,832,000 تومان
طلا
76.5 %
اجرت ساخت
16.5 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آریا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 10,221,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا بچه گانه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 4,588,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا فانتزی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.4 گرم
  قیمت :
 • 26,351,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 12,265,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا تورنتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 11,185,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 21.2 گرم
  قیمت :
 • 60,798,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 14,224,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا طرح کارتیه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.8 گرم
  قیمت :
 • 26,817,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 9,945,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.8 گرم
  قیمت :
 • 19,501,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
الگو طلا 123 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.7 گرم
  قیمت :
 • 29,561,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 17.0 گرم
  قیمت :
 • 49,530,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 14,492,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا سولیتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 13,282,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 33.7 گرم
  قیمت :
 • 94,875,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 22,095,000 تومان
طلا
74.5 %
اجرت ساخت
18.5 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.9 گرم
  قیمت :
 • 17,230,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا اورواین آنلاین بخرید
وزن : 17.6 گرم
  قیمت :
 • 53,390,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %
ست دستبند و انگشتر طلا بچه گانه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 8,603,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا و ان یکاد آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 2,710,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا راشل آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 36,134,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر پاندورا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 32.1 گرم
  قیمت :
 • 92,058,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.4 گرم
  قیمت :
 • 21,611,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 17,780,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا میورو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.5 گرم
  قیمت :
 • 33,398,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا والتر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.2 گرم
  قیمت :
 • 38,748,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا سناتور آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 31.5 گرم
  قیمت :
 • 88,681,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا جتاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 4.9 گرم
  قیمت :
 • 13,923,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا YZ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.7 گرم
  قیمت :
 • 22,891,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا پرستو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.7 گرم
  قیمت :
 • 26,288,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا هالوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 19,566,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 30.5 گرم
  قیمت :
 • 88,270,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا شکوفه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 18,603,000 تومان
طلا
84 %
اجرت ساخت
9 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.8 گرم
  قیمت :
 • 19,501,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00