بازار طلا

نام طلا فروشی: طلافروشی قائم

آدرس: تهران - شهرری - دولت آباد-فلکه دوم-پاساژ ولیعصر-پلاک8

718 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 14,473,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.1 گرم
  قیمت :
 • 54,096,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا بدون اجرت
وزن : 3.1 گرم
  قیمت :
 • 11,699,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.1 گرم
  قیمت :
 • 4,468,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,301,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 22,960,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 8,934,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 13,267,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 14,615,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.2 گرم
  قیمت :
 • 16,720,000 تومان
طلا
87 %
اجرت ساخت
6 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.1 گرم
  قیمت :
 • 5,003,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 14,572,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 10,676,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 8,353,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.3 گرم
  قیمت :
 • 5,449,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 6,968,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.4 گرم
  قیمت :
 • 19,167,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 4,467,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.9 گرم
  قیمت :
 • 57,804,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 28.7 گرم
  قیمت :
 • 125,836,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.2 گرم
  قیمت :
 • 5,405,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 8,934,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 28,628,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 10,676,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 20,284,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.8 گرم
  قیمت :
 • 35,429,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.5 گرم
  قیمت :
 • 10,789,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 8,529,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا بدون اجرت
وزن : 7.0 گرم
  قیمت :
 • 26,165,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 29.0 گرم
  قیمت :
 • 130,720,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.1 گرم
  قیمت :
 • 4,913,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.7 گرم
  قیمت :
 • 52,616,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.3 گرم
  قیمت :
 • 5,526,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 4,477,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 16,272,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.5 گرم
  قیمت :
 • 6,789,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 56,285,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
سرویس طلا بدون اجرت
وزن : 11.1 گرم
  قیمت :
 • 41,641,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 37,657,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 11,727,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 23.4 گرم
  قیمت :
 • 106,607,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 10,408,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا بدون اجرت
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 13,942,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 8,289,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.3 گرم
  قیمت :
 • 18,728,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.6 گرم
  قیمت :
 • 7,058,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.1 گرم
  قیمت :
 • 51,111,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
پلاک طلا بدون اجرت
وزن : 2.0 گرم
  قیمت :
 • 7,363,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟