بازار طلا

نام طلا فروشی: طلافروشی قائم

آدرس: تهران - شهرری - دولت آباد-فلکه دوم-پاساژ ولیعصر-پلاک8

438 دنبال کننده
شیوه نمایش :
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 10,789,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.3 گرم
  قیمت :
 • 20,479,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.1 گرم
  قیمت :
 • 48,832,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.8 گرم
  قیمت :
 • 25,469,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 4,463,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 13.6 گرم
  قیمت :
 • 42,610,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.0 گرم
  قیمت :
 • 3,050,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.4 گرم
  قیمت :
 • 19,831,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.6 گرم
  قیمت :
 • 24,437,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 40,462,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 11,729,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 26.4 گرم
  قیمت :
 • 81,025,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.4 گرم
  قیمت :
 • 7,095,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.6 گرم
  قیمت :
 • 19,080,000 تومان
طلا
86 %
اجرت ساخت
7 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.3 گرم
  قیمت :
 • 49,260,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 11.3 گرم
  قیمت :
 • 33,535,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 7,064,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 4,560,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 19,139,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 14,483,000 تومان
طلا
85 %
اجرت ساخت
8 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.8 گرم
  قیمت :
 • 34,084,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.3 گرم
  قیمت :
 • 4,174,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 8,413,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 12,074,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 9.5 گرم
  قیمت :
 • 30,048,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.2 گرم
  قیمت :
 • 3,853,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.1 گرم
  قیمت :
 • 16,505,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.3 گرم
  قیمت :
 • 4,193,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.3 گرم
  قیمت :
 • 9,798,000 تومان
طلا
83 %
اجرت ساخت
10 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 8,477,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.9 گرم
  قیمت :
 • 6,133,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.8 گرم
  قیمت :
 • 5,405,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 7,051,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.4 گرم
  قیمت :
 • 25,567,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 7,096,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.9 گرم
  قیمت :
 • 25,497,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.7 گرم
  قیمت :
 • 10,023,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.8 گرم
  قیمت :
 • 20,959,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.5 گرم
  قیمت :
 • 40,634,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.5 گرم
  قیمت :
 • 11,984,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.7 گرم
  قیمت :
 • 27,557,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 14,724,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
  قیمت :
 • 481,000 تومان
سود و اجرت وارد نشده
طلا
0 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
0 %
وزن : 6.2 گرم
  قیمت :
 • 16,714,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.4 گرم
  قیمت :
 • 4,527,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.8 گرم
  قیمت :
 • 5,716,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 1.1 گرم
  قیمت :
 • 3,403,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.9 گرم
  قیمت :
 • 34,399,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00