بازار طلا

نام طلا فروشی: رویا

آدرس: تهران - شهرری - شهرک دولت آباد - فلکه دوم - خیابان اردستانی - پلاک 56

97 دنبال کننده
شیوه نمایش :
وزن : 25.0 گرم
  قیمت :
 • 81,749,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 9,421,000 تومان
طلا
64 %
اجرت ساخت
29 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 60.0 گرم
  قیمت :
 • 194,540,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 13,276,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 70.0 گرم
  قیمت :
 • 226,963,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 22.7 گرم
  قیمت :
 • 70,587,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 12.6 گرم
  قیمت :
 • 39,491,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.3 گرم
  قیمت :
 • 7,170,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.3 گرم
  قیمت :
 • 16,097,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.2 گرم
  قیمت :
 • 51,485,000 تومان
طلا
63 %
اجرت ساخت
30 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.1 گرم
  قیمت :
 • 47,548,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.2 گرم
  قیمت :
 • 9,669,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.8 گرم
  قیمت :
 • 14,744,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.4 گرم
  قیمت :
 • 10,297,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.2 گرم
  قیمت :
 • 26,328,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 10.6 گرم
  قیمت :
 • 32,779,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.0 گرم
  قیمت :
 • 48,220,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 15.7 گرم
  قیمت :
 • 48,392,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 35.0 گرم
  قیمت :
 • 113,481,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 21.0 گرم
  قیمت :
 • 70,545,000 تومان
طلا
64 %
اجرت ساخت
29 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 11,585,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.8 گرم
  قیمت :
 • 11,495,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 22.0 گرم
  قیمت :
 • 70,723,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 12,367,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.5 گرم
  قیمت :
 • 10,291,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 9.6 گرم
  قیمت :
 • 30,456,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.1 گرم
  قیمت :
 • 12,714,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.1 گرم
  قیمت :
 • 6,433,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.7 گرم
  قیمت :
 • 16,026,000 تومان
طلا
64 %
اجرت ساخت
29 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 9.0 گرم
  قیمت :
 • 27,408,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 14.1 گرم
  قیمت :
 • 47,665,000 تومان
طلا
63 %
اجرت ساخت
30 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 3.9 گرم
  قیمت :
 • 11,859,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 6.9 گرم
  قیمت :
 • 21,294,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.5 گرم
  قیمت :
 • 16,738,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 25,183,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 7,946,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 16,965,000 تومان
طلا
64 %
اجرت ساخت
29 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 21.9 گرم
  قیمت :
 • 71,071,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.0 گرم
  قیمت :
 • 13,411,000 تومان
طلا
64 %
اجرت ساخت
29 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 5.0 گرم
  قیمت :
 • 15,366,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 75.0 گرم
  قیمت :
 • 253,542,000 تومان
طلا
63 %
اجرت ساخت
30 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 31.3 گرم
  قیمت :
 • 101,720,000 تومان
طلا
68 %
اجرت ساخت
25 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 8,933,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 18.3 گرم
  قیمت :
 • 57,753,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 4.6 گرم
  قیمت :
 • 14,438,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 7,072,000 تومان
طلا
69 %
اجرت ساخت
24 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 2.6 گرم
  قیمت :
 • 7,957,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
7 %
وزن : 7.8 گرم
  قیمت :
 • 24,521,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
7 %

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00