بازار طلا

نام طلا فروشی: سادات قاینی

آدرس: تهران - تهران - خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، خیابان شهید انصاری، کوچه شهید خدادادی، نبش بن بست اول، پلاک 3، واحد 2 ((فروش فقط به صورت آنلاین انجام می شود))

1,597 دنبال کننده
شیوه نمایش :
ترتیب نمایش
نیم ست طلا گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 14.2 گرم
  قیمت :
 • 59,433,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا گوی MRD آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.6 گرم
  قیمت :
 • 44,459,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا لیانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.6 گرم
  قیمت :
 • 28,322,000 تومان
طلا
74.5 %
اجرت ساخت
18.5 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا دیویدیورمن ناموجود
وزن : 6.0 گرم
  قیمت :
 • 25,777,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
زنجیر طلا ناموجود
وزن : 1.1 گرم
  قیمت :
 • 3,902,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
زنجیر طلا دیسکو ناموجود
وزن : 1.3 گرم
  قیمت :
 • 4,595,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا YZ آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.9 گرم
  قیمت :
 • 39,400,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح کردا مروارید آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 37.8 گرم
  قیمت :
 • 164,539,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 211 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.8 گرم
  قیمت :
 • 27,993,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طرح تمیمه کارجور پرونتو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.3 گرم
  قیمت :
 • 42,659,000 تومان
طلا
67 %
اجرت ساخت
26 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا اریانا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.4 گرم
  قیمت :
 • 31,898,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا ناموجود
وزن : 13.1 گرم
  قیمت :
 • 47,929,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 13.0 گرم
  قیمت :
 • 57,299,000 تومان
طلا
71.5 %
اجرت ساخت
21.5 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا 111 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.1 گرم
  قیمت :
 • 28,677,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.6 گرم
  قیمت :
 • 23,144,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا پاشا ناموجود
وزن : 2.2 گرم
  قیمت :
 • 8,724,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا جی تاش آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 65.6 گرم
  قیمت :
 • 282,606,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا اکسترا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 24.8 گرم
  قیمت :
 • 107,866,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا بچه گانه طرح BMW آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,534,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.6 گرم
  قیمت :
 • 41,841,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا دوریکا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 11,829,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
5 %
دستبند طلا زنانه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.0 گرم
  قیمت :
 • 41,290,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا ناموجود
وزن : 8.3 گرم
  قیمت :
 • 30,384,000 تومان
طلا
93 %
اجرت ساخت
0 %
سود فروشنده
7 %
انگشتر طلا عقیق ناموجود
وزن : 2.9 گرم
  قیمت :
 • 11,979,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا گوی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.1 گرم
  قیمت :
 • 38,168,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست درسا گردنبند و دستبند طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 16.0 گرم
  قیمت :
 • 66,177,000 تومان
طلا
78.5 %
اجرت ساخت
14.5 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آریایی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 16.6 گرم
  قیمت :
 • 66,969,000 تومان
طلا
81 %
اجرت ساخت
12 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا پائولا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.8 گرم
  قیمت :
 • 11,937,000 تومان
طلا
76 %
اجرت ساخت
17 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 33.0 گرم
  قیمت :
 • 142,251,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
تک دست طلا و انگشتر کارلو آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 20.8 گرم
  قیمت :
 • 88,854,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا طرح تیفانی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 7.1 گرم
  قیمت :
 • 30,330,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا ونکلیف جاسپر آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.7 گرم
  قیمت :
 • 37,165,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
نیم ست طلا خودکاری آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 11.7 گرم
  قیمت :
 • 50,801,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
مدال طلا فریا آنلاین بخرید %3 تخفیف
وزن : 21.5 گرم
  قیمت :
 • 91,648,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
4 %
النگو طلا کشمیری 102 آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 9.9 گرم
  قیمت :
 • 40,371,000 تومان
طلا
80 %
اجرت ساخت
13 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا نیلی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 5.7 گرم
  قیمت :
 • 24,349,000 تومان
طلا
75 %
اجرت ساخت
18 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 56.5 گرم
  قیمت :
 • 243,552,000 تومان
طلا
74 %
اجرت ساخت
19 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا مصباح آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 30.2 گرم
  قیمت :
 • 132,845,000 تومان
طلا
72 %
اجرت ساخت
21 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.3 گرم
  قیمت :
 • 44,973,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 12,391,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
النگو طلا آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 6.7 گرم
  قیمت :
 • 26,802,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا گوی MRD آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 10.6 گرم
  قیمت :
 • 44,417,000 تومان
طلا
77 %
اجرت ساخت
16 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلا هندسی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 1.7 گرم
  قیمت :
 • 6,981,000 تومان
طلا
78 %
اجرت ساخت
15 %
سود فروشنده
5 %
سرویس طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 76.4 گرم
  قیمت :
 • 332,297,000 تومان
طلا
73 %
اجرت ساخت
20 %
سود فروشنده
5 %
گردنبند طلا موریس آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 10,950,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
گوشواره طلا نازی آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 3.0 گرم
  قیمت :
 • 12,161,000 تومان
طلا
82 %
اجرت ساخت
11 %
سود فروشنده
5 %
انگشتر طلای فیروزه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 2.7 گرم
  قیمت :
 • 11,440,000 تومان
طلا
79 %
اجرت ساخت
14 %
سود فروشنده
5 %
پلاک طلا طرح ورساچه آنلاین بخرید %2 تخفیف
وزن : 8.5 گرم
  قیمت :
 • 37,629,000 تومان
طلا
71 %
اجرت ساخت
22 %
سود فروشنده
5 %
فیلتر ها
از تا
از تا

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
 • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟